CPRnet - najszybsza sieć internetowa w Polsce

Uwaga | Szybki internet

Szybki kontakt:
Infolinia: 888 878 111

Login FormClose

Konfiguracja karty

Prawidłowo zainstalowany Windows nie wymaga konfiguracji.

Jeśli jednak ustawienia sieciowe Windows zostały zmienione należy przywrócić standardowe ustawienia według wskazówek poniżej. Podane instrukcje są właściwie dla standardowych systemów operacyjnych danej klasy bez modyfikacji.

 

Windows Vista/Windows 7/Windows 8

 1. Kliknij Start, kliknij Panel Sterowania (menu Ustawienia), kliknij Centrum sieci i udostępniania.
 2. Klikamy, w menu po lewej stronie "Zmień ustawienia karty sieciowej". 
 3. wybieramy właściwe Połączenie lokalne, prawym klawiszem myszy wybieramy z menu Właściwości.
 4. W zakładce ogólne w okienku „To połączenie wykorzystuje następujące składniki” wybieramy Protokół internetowy (TCP/IP) – klikamy dwukrotnie lub wybieramy Właściwości.
 5. W okienku Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) na zakładce Ogólne wybieramy dwie opcje: Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.
 6. Klikamy OK.

Windows XP

 1. Kliknij Start, kliknij Panel Sterowania (menu Ustawienia), kliknij Połączenia sieciowe.
 2. wybieramy właściwe Połączenie lokalne, prawym klawiszem myszy wybieramy z menu Właściwości.
 3. W zakładce ogólne w okienku „To połączenie wykorzystuje następujące składniki” wybieramy Protokół internetowy (TCP/IP) – klikamy dwukrotnie lub wybieramy Właściwości.
 4. W okienku Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) na zakładce Ogólne wybieramy dwie opcje: Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.
 5. Klikamy OK.

 

Windows 2000

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe i telefoniczne. Zostanie otwarte okno dialogowe Połączenia sieciowe i telefoniczne.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy żądane połączenie lokalne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości: Połączenie lokalne.
 5. W polu Zaznaczone składniki są wykorzystywane przez to połączenie kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 6. Pojawi się okno dialogowe Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP).
 7. Kliknij opcję Uzyskaj adres IP automatycznie.
 8. Kliknij opcję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.
 9. Kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Właściwości: Połączenie lokalne kliknij przycisk OK.
 

Windows 98, 98SE, Me

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć.
 3. Kliknij pozycję Protokół TCP/IP -> karta sieciowa, gdzie karta sieciowa to karta sieciowa podłączona do modemu kablowego.
 4. Kliknij przycisk Właściwości.
 5. Kliknij kartę Adres IP, a następnie kliknij przycisk Uzyskaj adres IP automatycznie.
 6. Kliknij kartę Konfiguracja WINS, a następnie kliknij przycisk Użyj DHCP dla rozpoznawania WINS.
 7. Kliknij kartę Konfiguracja DNS, a następnie kliknij przycisk Wyłącz serwer DNS.
 8. Kliknij kartę Brama.
 9. Jeśli na liście Zainstalowane bramy wyświetlana jest jakakolwiek pozycja, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 10. Powtarzaj ten krok do momentu, w którym na liście Zainstalowane bramy nie będzie się znajdować żadna pozycja.
 11. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.
 12. Ponownie uruchom komputer.